Projekt DUN

Biblioteka Uniwersytecka UJK informuje, że zakończono realizacje zadań finansowanych w ramach umowy nr 635/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Zadania realizowane w latach 2017-2018:

1. Rozbudowa bazy komputerowego katalogu zasobów Biblioteki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego - książki z lat 1950-2000 w językach obcych – niemieckim, angielskim, francuskim i językach słowiańskich.
W ramach zadania zostało utworzonych 2009 rekordów bibliograficznych oraz 2146 rekordów haseł wzorcowych (khw).  Katalog dostępny pod adresem https://lib.ujk.edu.pl

2. Opracowanie części retrospektywnej (lata 2011–2014) w aktualizowanej na bieżąco bazie pt. „Bibliografia dorobku naukowego, publicystycznego i literackiego pracowników UJK oraz afiliowanych publikacji doktorantów i studentów".
W ramach zadania powstała baza 6000 rekordów bibliograficznych rozbudowanych o dane bibliometryczne. Baza dostępna jest dla wszystkich zainteresowanych pod adresem http://expertus.ujk.edu.pl

3. Rozbudowa bazy komputerowego katalogu zasobów Biblioteki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego o rekordy przedmiotowe artykułów z czasopism ogólnopolskich i regionalnych dotyczących historii szeroko pojętego regionu świętokrzyskiego od czasów najdawniejszych do 1989 roku.
W ramach zadania powstała baza 5000 bibliograficznych rekordów przedmiotowych oraz 2000 rekordów haseł wzorcowych (khw). Baza pt. „Kielecczyzna do 1989 r. w artykułach” jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych pod adresem https://lib.ujk.edu.pl/F?func=find-b-0&local_base=bzc-hr

Zapraszamy do korzystania z opracowanych materiałów i baz!

DUN2017

data utworzenia: 09-01-2019
Na skróty
Kontakt

Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach
ul. Uniwersytecka 19, Kielce 25-406

tel. 41 349 7180 (wypożyczalnia)
tel. 41 349 7164 (Ip wolny dostęp: książki)
tel. 41 349 7172 (IIp wolny dostęp: czasopisma)
tel. 41 349 7166 (Wyp. Międzybiblioteczna)
tel. 41 349 7155 (sekretariat)
fax +48 41 349 7158