Badanie satysfakcji użytkowników bibliotek szkół wyższych

W dniach od 21 marca do 30 kwietnia 2017 r. w Bibliotece jest prowadzone badanie ankietowe pt. Badanie satysfakcji użytkowników bibliotek szkół wyższych. Wynikiem badania będzie poznanie opinii użytkowników na temat jakości usług świadczonych przez Bibliotekę Uniwersytecką w Kielcach oraz wyznaczenie wskaźnika satysfakcji. Ankieta jest anonimowa i dostępna online tutaj

Wzór ankiety dostępny tutaj

Będziemy niezmiernie wdzięczni, jeśli znajdą Państwo czas na wypełnienie ankiety.

Wydrukowane ankiety dostępne są również przy każdej ladzie u dyżurującego bibliotekarza w gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej UJK, ul. Świętokrzyska 21e. Wypełnioną ankietę należy wrzucić do specjalnie oznaczonej skrzynki z napisem „ANKIETY - BADANIE SATYSFAKCJI UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI”. Skrzynka znajduje się przy ladzie Wypożyczalni, parter.

data utworzenia: 21-03-2017
Na skróty
Kontakt

Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach
ul. Uniwersytecka 19, Kielce 25-406

tel. 41 349 7180 (wypożyczalnia)
tel. 41 349 7164 (Ip wolny dostęp: książki)
tel. 41 349 7172 (IIp wolny dostęp: czasopisma)
tel. 41 349 7166 (Wyp. Międzybiblioteczna)
tel. 41 349 7155 (sekretariat)
fax +48 41 349 7158