Pracownia ekslibrisu - wystawa w Galerii Uniwersyteckiej

Serdecznie zapraszamy do Biblioteki Uniwersyteckiej w Kielcach na wystawę ekslibrisu cyfrowego „Pracownia ekslibrisu”.

„Pracownia ekslibrisu” to wystawa prezentująca grafikę cyfrową - dorobek pracowników, studentów i absolwentów cieszyńskiego Instytutu Sztuki Uniwersytetu Śląskiego związanych z Pracownią Ekslibrisu Cyfrowego kierowaną przez dr hab. Krzysztofa Marka Bąka. Oprócz niego prezentują swoje prace dr Katarzyna Hilszczańska, Bartłomiej Baran, Agnieszka Broź, Ewa Chorążak, Teresa Chrzanowska, Karolina Gilewicz, Aleksandra Hachuła, Tomasz Hankus, Grzegorz Izdebski, Joanna Kania, Angelika Kubicz, Aneta Ligocka, Joanna Raczek, Ewelina Rivillo, Anna Rudnicka, Martyna Sobolewska, Aneta Tomaszek.

Krzysztof Marek Bąk  jest uznanym artystą, autorem ponad 1000 niezwykle wysmakowanych księgoznaków, które prezentowane były na kilkuset wystawach na całym świecie. Jest członkiem międzynarodowych stowarzyszeń ekslibrisowych, organizatorem imprez i wystaw prezentujących ekslibris artystyczny. Zajmuje się także teoretycznymi aspektami i filozofią ekslibrisu. W 2014 r., na podstawie rozprawy Zarys teorii supraekslibrisu uzyskał tytuł doktora habilitowanego w zakresie sztuk pięknych. Jako nauczyciel akademicki (prodziekan i kierownik Zakładu Grafiki Instytutu Sztuki Uniwersytetu Śląskiego) przekazuje swą wiedzę, umiejętności oraz nowatorskie i pogłębione traktowanie sztuki i problematyki ekslibrisu studentom, którzy także zaczynają odnosić sukcesy artystyczne.    

Obecna wystawa ekslibrisów Krzysztofa Marka Bąka, Katarzyny Hilszczańskiej i studentów Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego wpisuje się w zbliżające się już ku końcowi obchody 500 rocznicy polskiego ekslibrisu. Wystawa potrwa do 13 stycznia 2017 r.  (Galeria Uniwersytecka, I piętro, ul. Świętokrzyska 21E).

Najnowsze prace Krzysztofa Marka Bąka znajdują się na stronie: http://kmbakexlibris.wixsite.com/exlibris

Więcej informacji o wystawie i katalog: http://www.buk.ujk.edu.pl/wystawy/pracownia/

Patronat honorowy nad wystawą objął JM Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach prof. zw. dr hab. Jacek Semaniak.

Patronat medialny: TVP Kielce, Echo Dnia, Gazeta Wyborcza, Radio Kielce, Wrota świętokrzyskie

data utworzenia: 16-11-2016
Na skróty
Kontakt

Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach
ul. Uniwersytecka 19, Kielce 25-406

tel. 41 349 7180 (wypożyczalnia)
tel. 41 349 7164 (Ip wolny dostęp: książki)
tel. 41 349 7172 (IIp wolny dostęp: czasopisma)
tel. 41 349 7166 (Wyp. Międzybiblioteczna)
tel. 41 349 7155 (sekretariat)
fax +48 41 349 7158