Wystawa „1989. Koniec systemu”

Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Kielcach oraz Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP zapraszają do obejrzenia wystawy pt. „1989. Koniec systemu”.

Na kilkunastu planszach przedstawiona została historia upadku systemu komunistycznego na przykładzie kilku państw dawnego bloku komunistycznego: Polski, Czechosłowacji, Węgier oraz Niemieckiej Republiki Demokratycznej.

Wystawa prezentuje narodziny opozycji demokratycznej, rozwój społecznych ruchów oporu, strajki robotników i intelektualistów, powstanie pierwszego w powojennej historii ogólnopolskiego związku zawodowego - NSZZ „Solidarność”, wprowadzenie stanu wojennego, internowanie przywódców opozycji. Historia przemian obejmuje dalej obrady „Okrągłego Stołu”, kampanię wyborczą i pierwsze częściowo wolne wybory z 4 czerwca 1989 roku, a następnie utworzenie pierwszego niekomunistycznego rządu w Europie. Wydarzenia końca lat 80. zapoczątkowały transformację ustrojową w Polsce. Przełomowy rok 1989 oznaczał demokratyzację ustroju politycznego, reformy ekonomiczne, gospodarcze, społeczne i kulturalne. Zdarzenia mające miejsce w Polsce przyczyniły się w dużej mierze do pokojowej zmiany systemu politycznego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Przekształcenia ustrojowe po 1989 roku pozwoliły podjąć negocjacje w sprawie stowarzyszenia Polski ze Wspólnotami Europejskimi.

Wystawa powstała z okazji 25-lecia pierwszych demokratycznych wyborów do Sejmu RP, 15-lecia członkostwa w NATO oraz 10 rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Ekspozycję przygotował Ośrodek KARTA dzięki środkom Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Wystawa 1989. Koniec systemu jest dostępna w holu na parterze. Ekspozycja potrwa do końca października 2015 r.

Fotogaleria

data utworzenia: 23-09-2015
Na skróty
Kontakt

Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach
ul. Uniwersytecka 19, Kielce 25-406

tel. 41 349 7180 (wypożyczalnia)
tel. 41 349 7164 (Ip wolny dostęp: książki)
tel. 41 349 7172 (IIp wolny dostęp: czasopisma)
tel. 41 349 7166 (Wyp. Międzybiblioteczna)
tel. 41 349 7155 (sekretariat)
fax +48 41 349 7158