Karnawał Solidarności

W tym roku NSZZ „Solidarność” obchodzi swoje 35-lecie. Z tej okazji w Kielcach począwszy od 28 sierpnia odbędzie się szereg wydarzeń upamiętniających tę rocznicę. Jednym ze współorganizatorów jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego.

W programie kolejnych dni znalazły się między innymi wystawy, test wiedzy o „Solidarności” i koncert. W piątek, 4 września w Wojewódzkim Domu Kultury odbędzie się gala, podczas której nastąpi wręczenie tytułów „Zasłużony dla NSZZ Solidarność” i Przyjaciel „Solidarności”. Uroczystościom będzie towarzyszyć wystawa zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej. Będzie można zobaczyć oryginalne dokumenty i materiały dotyczące powstania Solidarności w regionie świętokrzyskim i działalności związku w latach 1980-1981 (do wprowadzenia stanu wojennego) pochodzące między innymi z przekazanego do zbiorów specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej Archiwum Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" oraz zbiorów prywatnych przekazywanych przez działaczy związku do biblioteki. Wystawa będzie czynna do końca „Karnawału...”

data utworzenia: 04-09-2015
Na skróty
Kontakt

Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach
ul. Uniwersytecka 19, Kielce 25-406

tel. 41 349 7180 (wypożyczalnia)
tel. 41 349 7164 (Ip wolny dostęp: książki)
tel. 41 349 7172 (IIp wolny dostęp: czasopisma)
tel. 41 349 7166 (Wyp. Międzybiblioteczna)
tel. 41 349 7155 (sekretariat)
fax +48 41 349 7158