Godziny otwarcia

Biblioteka Uniwersytecka:

 • poniedziałek - piątek: 9:00 - 19:00
 • sobota: 9:00 - 14:00
 • niedziela: 10:00 - 13:00

Oddział Zbiorów Specjalnych:

 • poniedziałek, środa, piątek: 9:00 - 15:00
 • wtorek, czwartek: 9:00 - 19:00
 • sobota: 9:00 - 14:00
 • niedziela: nieczynne

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna:

 • poniedziałek - piątek: 9:00 - 14:00
 • sobota: nieczynne
 • niedziela: nieczynne

Czytelnia Pedagogiczna - ul. Krakowska 11:

 • poniedziałek - piątek: 9:00 - 19:00
 • sobota: 9:00 - 14:00
 • niedziela: nieczynne

Informacja o godzinach otwarcia Biblioteki Uniwersyteckiej dostosowanych do kalendarza akademickiego (rok akademicki 2021/2022):

 • 2 listopada — 9:00 - 15:00
 • 12 listopada — nieczynne (Zarządzenie Rektora nr 3/2021)
 • 13-14 listopada — nieczynne
 • 24 grudnia — nieczynne
 • 27-31 grudnia — 9:00 - 15:00
 • 2 stycznia — nieczynne
 • 7 stycznia — 9:00 - 15:00 (dzień wolny od zajęć dydaktycznych - Zarządzenie Rektora nr 54/2021)
 • 15 kwietnia— nieczynne
 • 2 maja — nieczynne (dzień wolny od zajęć dydaktycznych - Zarządzenie Rektora nr 139/2021)
 • 17 czerwca — 9:00 - 15:00
 • Lipiec — poniedziałek - piątek: 9:00 - 15:00, sobota - niedziela: nieczynne
 • Sierpień — nieczynne
 • Wrzesień — poniedziałek - piątek: 9:00 - 15:00, sobota - niedziela: nieczynne

Biblioteka jest nieczynna w dni ustawowo wolne od pracy.Library opening hours

University Library:

 • Monday - Friday: 9 a. m. – 7 p. m.
 • Saturday: 9 a. m. – 2 p. m.
 • Sunday: 10 am – 1 pm

Department for Special Collection:

 • Monday - Friday: 9 a. m. – 7 p. m.
 • Saturday: 9 a. m. – 2 p. m.
 • Sunday: closed

Interlibrary Lending Department:

 • Monday - Friday: 9 a. m. – 2 p. m.
 • Saturday – closed
 • Sunday: closed

Pedagogical Reading Room - Krakowska Street 11:

 • Monday - Friday: 9 a. m. – 7 p. m.
 • Saturday: 9 a. m. – 2 p. m.
 • Sunday: closed

Library opening hours are based on the academic calendar (academic year 2021/2022):

 • 2.11.2021 — 9 am - 3 pm
 • 12.11.2021 — closed (Ordinance no. 3/2021 of the Rector of Jan Kochanowski University in Kielce, issued on January 11, 2021)
 • 13.11-14.11.2021 — closed
 • 24.12.2021 — closed
 • 27.12-31.12.2021 — 9 am - 3 pm
 • 02.01.2022 — closed
 • 07.01.2022 — 9 am - 3 pm (student’s day off - Ordinance no. 54/2021 of the Rector of Jan Kochanowski University in Kielce, issued on April 14, 2021)
 • 15.04.2022 — closed
 • 2.05.2022 — closed (Ordinance no. 139/2021 of the Rector of Jan Kochanowski University in Kielce, issued on October 1, 2021)
 • 17.06.2022 — 9 am - 3 pm
 • July — 9 am - 3 pm, Saturdays - Sundays: closed
 • August — closed
 • September — 9 am - 3 pm, Saturdays - Sundays: closed

The library is closed to readers for all national and church holidays.

Na skróty
Kontakt

Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach
ul. Uniwersytecka 19, Kielce 25-406

tel. 41 349 7180 (wypożyczalnia)
tel. 41 349 7164 (Ip wolny dostęp: książki)
tel. 41 349 7172 (IIp wolny dostęp: czasopisma)
tel. 41 349 7166 (Wyp. Międzybiblioteczna)
tel. 41 349 7155 (sekretariat)
fax +48 41 349 7158