Czas obecny

Biblioteka Uniwersytecka jest miejscem, w którym z jednej strony jest przechowywany i udostępniany dorobek kulturowy przeszłości, z drugiej, jest współtworzona kultura współczesna. Biblioteka stanowi centrum edukacji, informacji i kultury, w którym dbałość o dziedzictwo kultury polskiej oraz europejskiej łączy się z wykorzystaniem najnowocześniejszych form realizacji przekazu wiedzy i informacji. Biblioteka oferuje:

 • komfortowe warunki pracy umysłowej i przyjazną atmosferę w nowoczesnym, funkcjonalnym gmachu;
 • szeroki dostęp do ponad 500 tys. książek i czasopism w wersji drukowanej, w tym:
  • wolny dostęp do ponad 50 tys. książek;
  • wolny dostęp do 1 700 tytułów czasopism naukowych i popularnonaukowych polskich i zagranicznych;
 • udogodnienia w wypożyczaniu (samowypożyczanie) i zwrocie książek (całodobowa wrzutnia);
 • dostęp do światowych zasobów informacji;
 • wysokiej klasy sprzęt komputerowy ułatwiający zdobywanie, przechowywanie i odtwarzanie informacji osobom niepełnosprawnym;
 • miłą, profesjonalną obsługę przez wykwalifikowany personel udzielający zarówno praktycznych, jak i fachowych informacji.

Stan zbiorów na dzień 31.12.2018 r.:

Zbiory tradycyjne

Ogółem w jednostkach inwentarzowych: 591 888, w tym:

 • 508 892 książek,
 • 71 356 czasopism (roczników wydawnictw ciągłych, polskich i zagranicznych),
 • 11 640 jednostek inwentarzowych zbiorów specjalnych.

Ilość tytułów prenumerowanych czasopism w postaci papierowej wynosiła 550 tyt. w tym:

 • 516 tyt. czasopism polskich,
 • 34 tyt. czasopism. zagranicznych.

Zbiory elektroniczne

Liczba publikacji udostępnionych w formie elektronicznej: 71 805, w tym:

 • 18 511 czasopism elektronicznych,
 • 53 472 książek,
 • 1 355 materiałów w Bibliotece Cyfrowej UJK.

Działalność usługowa

 • 45 wydarzeń o charakterze naukowym, edukacyjnym i kulturalnym Biblioteka zorganizowała lub była współorganizatorem,
 • 1 085 osób oprowadzono łącznie w 54 zorganizowanych grupach,
 • 16 891 liczba użytkowników zarejestrowanych w Bibliotece,
 • 69 274 ogólna liczba użytkowników w Bibliotece.

Infrastruktura

 • 21 stanowisk do obsługi czytelników,
 • 52 stanowiska dostępne dla czytelników,
 • 5 specjalistycznych dla osób niepełnosprawnych, w tym jedno znajduje się w Czytelni Pedagogicznej w budynku Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK ul. Krakowska 11, cztery w specjalistycznej pracowni dla osób z niepełnosprawnościami w gmachu głównym Biblioteki;
 • 318 miejsc do pracy,
 • 21 km półek.
Na skróty
Kontakt

Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach
ul. Uniwersytecka 19, Kielce 25-406

tel. 41 349 7180 (wypożyczalnia)
tel. 41 349 7164 (Ip wolny dostęp: książki)
tel. 41 349 7172 (IIp wolny dostęp: czasopisma)
tel. 41 349 7166 (Wyp. Międzybiblioteczna)
tel. 41 349 7155 (sekretariat)
fax +48 41 349 7158