Rada Biblioteczna

Skład Rady Bibliotecznej określa Zarządzenie Nr 68/2012 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 14 września 2012 roku w sprawie zmiany składu Rady Bibliotecznej.

 1. dr hab. Janusz Łuszczyński prof. UJK - Przewodniczący
 2. prof. dr hab. Jolanta Dzieniakowska,
 3. dr hab. Marek Kątny prof. UJK,
 4. dr hab. Jerzy Ossowski prof. UJK,
 5. dr hab. Wojciech Piotrowski prof. UJK,
 6. dr hab. n. o kf. Jacek Wilczyński prof. UJK,
 7. dr hab. Lucyna Wiśniewska – Rutkowska prof. UJK,
 8. dr hab. Dorota Ruszkiewicz,
 9. dr Henryk Suchojad,
 10. mgr Andrzej Antoniak,
 11. mgr Urszula Franas – Mirowska,
 12. mgr Zofia Kilarska,
 13. mgr Anna Chrobot,
 14. mgr Edyta Brylska – Szmidt,
 15. mgr Adam Bandrowski,
 16. mgr Anna Gołuzd,
 17. mgr Małgorzata Guldon,
 18. mgr Rykowski Grzegorz,
 19. Łukasz Kowalczyk,
 20. mgr inż. Artur Piwko - pracownik z głosem doradczym odpowiedzialny za wdrożenie i eksploatację komputerowego system bibliotecznego.
Na skróty
Kontakt

Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach
ul. Świętokrzyska 21e, Kielce 25-406

tel. 41 349 7180 (wypożyczalnia)
tel. 41 349 7164 (Ip wolny dostęp: książki)
tel. 41 349 7172 (IIp wolny dostęp: czasopisma)
tel. 41 349 7155 (sekretariat)
fax +48 41 349 7158