O kolekcji

Opis zbioru

W skład Kolekcji Nordyckiej wchodzi 614 egzemplarzy (w tym 264 unikalnych nowo zakupionych książek) poświęconych krajom nordyckim, w szczególności Skandynawii. Oprócz książek są tu druki ulotne, katalogi wystaw, nadbitki, mapy i plany dotyczące krajów nordyckich, w szczególności z zakresu nauk społecznych, takich dyscyplin jak: nauki polityczne, zarządzanie, stosunki międzynarodowe.

Lokalizacja zbioru

Księgozbiór jest udostępniony w gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej ul. Świętokrzyska 21e, I piętro. Oznaczony jest tablicą informacyjną Kolekcja Nordycka.

Udostępnianie

Z kolekcji nordyckiej można korzystać wyłącznie na miejscu.

Prawo do korzystania ze zbiorów kolekcji nordyckiej na miejscu przysługuje:

  1. Studentom I stopnia, II stopnia, III stopnia (doktoranci) i pracownikom Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz emerytowanym pracownikom i rencistom, których ostatnim miejscem zatrudnienia był Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach;
  2. Uczestnikom seminariów doktoranckich;
  3. Studentom i pracownikom szkół wyższych i instytucji współpracujących z Biblioteką;
  4. Studentom i pracownikom szkół wyższych i instytucji współpracujących z Biblioteką;
  5. Osobom nie związanym z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach.