Kalendarium

1969-1972 Okres załozycielski. Ku Bibliotece Akademickiej

19 czerwca 1969. Rozporządzeniem Rady Ministrów z 19 czerwca 1969 roku powołano do życia Wyższą Szkołę Nauczycielską przy której zaczyna działać Biblioteka. Funkcję organizacji Biblioteki, a tym samym pierwszego dyrektora placówki powierzono pani mgr Klementynie Helis.

1970. Utworzenie biblioteki Zakładu Historii przy powstałym Samodzielnym Zakładzie Historii (obecnie Czytelnia Historyczna) oraz Biblioteki Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego (obecnie Czytelnia Matematyczno-Przyrodnicza).

1973-1990 Czas rozwoju

1973. Utworzenie Biblioteki Wydziału Pedagogicznego (obecnie Czytelnia Pedagogiczna).

1 października 1973. Wyodrębnienie w strukturze Biblioteki Głównej Oddziału Gromadzenia i Ewidencji Zbiorów.

1974/1975. Utworzenie Czytelni Czasopism, Oddziału Informacji Bibliograficznej, Oddziału Instrukcyjno-Metodycznego oraz Pracowni Zbiorów Specjalnych. Zaplanowanie rozpoczęcia tworzenia księgozbioru podstawowego z zakresu filologii angielskiej i germańskiej. Podjęcie, rozpoczętej przez Dział Wydawnictw, wymiany publikacji Uczelni z 27 bibliotekami.

17-31 stycznia 1977. Z okazji 32. rocznicy wyzwolenia Kielc Biblioteka Główna WSP zorganizowała wystawę "Kielecczyzna dawna i współczesna w ikonografii i literaturze pięknej".

1977. Podjęcie decyzji o systematycznym pozyskiwaniu mikrofilmów określonych tytułów i roczników czasopism. W pierwszej kolejności zakupiono w Bibliotece Narodowej kilka najstarszych roczników "Gazety Kieleckiej".

1980. Podział księgozbioru Biblioteki Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego (wydzielenie księgozbioru chemicznego i matematyczno-geograficznego).

luty 1982. Objęcie przez doc. dr. hab. Zenona Guldona stanowiska dyrektora Biblioteki Głównej.

styczeń 1984. Objęcie przez dr. Jana Waluszewskiego stanowiska dyrektora Biblioteki Głównej.

1 maja 1986. Objęcie przez mgr Wandę Skawińską stanowiska dyrektora Biblioteki Głównej.

1990. Utworzenie Czytelni Instytutu Nauk Społecznych przy Instytucie Nauk Społecznych (obecnie Czytelnia Zarządzania i Administracji).

1991-1999 Nadążyć za postępem – automatyzacja procesów bibliotecznych

1992. Zakup systemu komputerowego SOB (wersja 4.1) autorstwa pracowników Politechniki Świętokrzyskiej, Joanny i Krzysztofa Sapiehów.

styczeń-grudzień 1993. Podjęcie przez Uczelnię intensywnych działań związanych z komputeryzacją, miedzy innymi Biblioteki Głównej, podłączeniem – wraz z Politechniką Świętokrzyską – do Internetu w ramach naukowej akademickiej sieci komputerowej NASK.

1995. Objęcie przez dr Henryka Suchojada stanowiska dyrektora Biblioteki Głównej.

1996. Wdrożenie kolejnej wersji systemu Sob (wersja 5.01)

1997. Przyznanie Bibliotece pomieszczeń na parterze w budynku "B" Wydziału Humanistycznego przy ul. Lesnej 16 (dawny Instytut Fizyki) z przeznaczeniem na Czytelnię Główną.

1998/1999. Rozpoczęcie działalności Czytelni Instytutu Fizyki.

koniec lat 90-tych XX w. Wszystkie agendy Biblioteki zmieniły nazwę z Biblioteka na Czytelnia.

22 kwietnia 1999. Podpisanie umowy licencyjnej na zakup i użytkowanie podstawowej wersji systemu ALEPH (wersja 505.12.2) z TCH Systems z Warszawy, polskim przedstawicielem właściciela systemu izraelskiej firmy Ex Libris. Rozpoczęcie czynności wdrożeniowych ww. systemu w Bibliotece Głównej.

Grudzień 1999. Zamknięcie SOB-a w module Opracowania i ostateczna konwersja bazy do systemu ALEPH.

2000-2008 Wielka informatyzacja – epoka baz elektronicznych

13 listopada 2000. Zainaugurowanie działalności Galerii Akademickiej przy Oddziale Zbiorów Specjalnych wystawą jubileuszową Barbary Katarzyny i Czesława Erberów.

17 stycznia 2001. Ogólnopolska konferencja "Książ w Internecie". W Oddziale Zbiorów Specjalnych Biblioteki Głównej odbyła się konferencja prasowa z udziałem mediów. Kierownik Uczelnianego Centrum Informacji Kazimierz Kunisz przedstawił problemy związane z wdrażaniem systemu.

2001. Rozpoczęcie udostępniania czasopism elektronicznych przez Internet.

2001-2002. Uruchomienie dwóch pracowni multimedialnych: w Czytelni Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego oraz w Oddziale Informacji Naukowej.

2002. Włączenie do struktury Biblioteki Głównej Czytelni Neofilologicznej.

2003. Połączenie Czytelni Głównej i Czytelni Czasopism w jedną Czytelnię Główną. 23 stycznia 2008. Sejm RP przyjął ustawę o powołaniu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, która weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia ("Dziennik Ustaw" z 7 marca 2008 roku).

2008. Likwidacja Czytelni Chemicznej i włączenie jej zbiorów do Czytelni Matematyczno-Przyrodniczej.

2008.Podjęcie decyzji przez Władze Uczelni o budowie nowego gmachu Biblioteki. Opracowanie planu użytkowego. 1 sierpnia 2008. Podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej wybudowania budynku Biblioteki Głównej wraz z Uniwersyteckim Centrum Danych. Wykonawca - Pracownia Projektowa Janusz Pachowski "PPiP" z siedzibą w Izabelinie k/Warszawy.

2009 Ku Bibliotece Uniwersyteckiej

5 listopada 2009. Uroczyste obchody Jubileuszu 40-lecia Biblioteki Głównej UJK. Podczas obchodów architekt, dr Janusz Pachowski, zaprezentował wizualizacje i omówił plany projektowanego przez jego pracownię nowego gmachu Biblioteki Głównej.

8 kwietnia 2010. Podpisanie przez Władze UJK umowy z firmą SKANSKA na budowę Centrum Języków Obcych i Biblioteki Głównej wraz z Uniwersyteckim Centrum Danych.

18 czerwca 2010. Wmurowanie kamienia węgielnego pod gmach Biblioteki Głównej i Uniwersyteckiego Centrum Danych. Poświęcenie budowy przez Księdza Biskupa Ordynariusza Kazimierza Ryczana.

25 listopada 2010. Zakończenie pierwszego etapu budowy Biblioteki Głównej i Uniwersyteckiego Centrum Danych – stanu surowego zamkniętego.

26 listopada 2010. Uroczystość zawieszenia Wiechy na budowie Biblioteki Głównej i Uniwersyteckiego Centrum Danych.

1 października 2011. Na mocy ustawy od 1 października 2011 roku Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach stał się uniwersytetem klasycznym. Pełna nazwa brzmi Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Tym samym Biblioteka Główna stała się Biblioteką Uniwersytecką.

10 października 2013. Uroczyste otwarcie nowej Biblioteki i Uniwersyteckiego Centrum Danych.

Na skróty
Kontakt

Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach
ul. Świętokrzyska 21e, Kielce 25-406

tel. 41 349 7180 (wypożyczalnia)
tel. 41 349 7164 (Ip wolny dostęp: książki)
tel. 41 349 7172 (IIp wolny dostęp: czasopisma)
tel. 41 349 7166 (Wyp. Międzybiblioteczna)
tel. 41 349 7155 (sekretariat)
fax +48 41 349 7158