Dostęp testowy do Bentham Science

Zapraszamy do skorzystania z dostępu testowego do baz Bentham Science: www.benthamscience.com
Dostęp testowy możliwy jest ze wszystkich komputerów w sieci UJK do 30 kwietnia 2019 r.

W bazie znaleźć można ponad 115 recenzowanych i indeksowanych czasopism z zakresu techniki, chemii, biochemii, biotechnologii i medycyny. Bantham oferuje także dostęp online do książek z zakresu techniki, medycyny, nauk ścisłych, przyrodniczych, społecznych i humanistycznych. Baza zawiera abstrakty i pełne treści artukułów oraz monografie, podręczniki, materiały pokonferencyjne, a także biografie.

data utworzenia: 19-02-2019
Na skróty
Kontakt

Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach
ul. Świętokrzyska 21e, Kielce 25-406

tel. 41 349 7180 (wypożyczalnia)
tel. 41 349 7164 (Ip wolny dostęp: książki)
tel. 41 349 7172 (IIp wolny dostęp: czasopisma)
tel. 41 349 7166 (Wyp. Międzybiblioteczna)
tel. 41 349 7155 (sekretariat)
fax +48 41 349 7158