Projekt DUN

Miło nam poinformować, że decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  nr 588/P-DUN/2018 przyznano Bibliotece Uniwersyteckiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach środki finansowe na lata 2018 – 2019 w wysokości 641 480, 00 zł na realizację zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę - w ramach umowy nr 588/P-DUN/2018.

  1. Rozbudowa bazy komputerowego katalogu zasobów Biblioteki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego – książki z lat 1950-2000 w językach obcych – niemieckim, angielskim, francuskim i językach słowiańskich (kontynuacja etap III).
  2. Rozbudowa bazy komputerowego katalogu zasobów Biblioteki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego o rekordy analityczne artykułów z czasopism i wydawnictw zwartych, będących opracowaniami zbiorowymi, wydanych przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.
  3. Opracowanie, digitalizacja i elektroniczne udostępnienie polskich wydawnictw II obiegu z lat 1976-1989.
  4. Opracowanie i digitalizacja zbiorów XIX wiecznych (kontynuacja).

Wartość ogólna zadań: 729 480,00  zł

Zadania finansowane w ramach umowy nr 588/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Logo MNiSW

data utworzenia: 30-08-2018
Na skróty
Kontakt

Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach
ul. Świętokrzyska 21e, Kielce 25-406

tel. 41 349 7180 (wypożyczalnia)
tel. 41 349 7164 (Ip wolny dostęp: książki)
tel. 41 349 7172 (IIp wolny dostęp: czasopisma)
tel. 41 349 7166 (Wyp. Międzybiblioteczna)
tel. 41 349 7155 (sekretariat)
fax +48 41 349 7158