Kolekcja Morrissey'a

Biblioteka Uniwersytecka informuje o zakończeniu realizowanego zadania pt. Opracowanie oraz udostępnienie kolekcji druków oprawnych rodziny Morrissey. W ramach projektu powstała baza licząca  5 000 rekordów bibliograficznych oraz baza 2012 rekordów kartoteki haseł wzorcowych typu formalnego i 1 331 rekordów kartoteki haseł wzorcowych języka KABA. 

Utworzona kolekcja – baza online pozwoli badaczom na prowadzenie badań naukowych z zakresu m. in. historii i kultury Polski oraz krajów Europy Wschodniej. Kolekcja jest dostępna pod adresem https://lib.ujk.edu.pl/ Każdy użytkownik może wyszukać od strony www poprzez pole Kolekcja wpisując hasło Morrissey. W opisie każdego egzemplarza znajduje się zapis informujący o przynależności danego egzemplarza do kolekcji.

Zadanie realizowane w latach 2016-2017. Zadanie finansowane w ramach umowy 516/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Więcej o zadaniu: http://www.buk.ujk.edu.pl/files/projekty/2016/projekt-2016-Morrissey.pdf

Logo MNiSW

data utworzenia: 19-01-2018
Na skróty
Kontakt

Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach
ul. Świętokrzyska 21e, Kielce 25-406

tel. 41 349 7180 (wypożyczalnia)
tel. 41 349 7164 (Ip wolny dostęp: książki)
tel. 41 349 7172 (IIp wolny dostęp: czasopisma)
tel. 41 349 7155 (sekretariat)
fax +48 41 349 7158