Ponad 4000 rekordów więcej!

Biblioteka Uniwersytecka informuje o zakończonym kolejnym etapie rozbudowy komputerowego katalogu zbiorów bibliotecznych.

W ramach zadania pt. Rozbudowa bazy komputerowego katalogu zasobów Biblioteki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego - książki z lat 1950 - 2000 w językach obcych - niemieckim, angielskim, francuskim i językach słowiańskich powstała baza 4029 rekordów bibliograficznych oraz 4112 rekordów kartoteki haseł wzorcowych.

Poprzez wprowadzenie do obiegu naukowego opracowanych dokumentów poszerzono dostęp do źródła informacji o posiadanych zbiorach bibliotecznych wydanych poza granicami kraju  w  językach  obcych  w  latach  1950-2000  poprzez  katalog  NUKAT,  KARO i katalog  komputerowy Biblioteki Uniwersyteckiej wszystkim zainteresowanym.

Zadania realizowane w latach 2016-2017. Zadania finansowane w ramach umowy 516/P-DUN/2016 oraz 635/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Logo MNiSW

data utworzenia: 19-01-2018
Na skróty
Kontakt

Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach
ul. Świętokrzyska 21e, Kielce 25-406

tel. 41 349 7180 (wypożyczalnia)
tel. 41 349 7164 (Ip wolny dostęp: książki)
tel. 41 349 7172 (IIp wolny dostęp: czasopisma)
tel. 41 349 7155 (sekretariat)
fax +48 41 349 7158