Archiwum Zegadłowicza dostępne online

Biblioteka Uniwersytecka UJK zaprasza do korzystania z materiałów z archiwum domowego Emila Zegadłowicza.

W ramach zrealizowanego zadania pt. Digitalizacja zasobu archiwum domowego Emila Zegadłowicza zostało udostępnionych w postaci elektronicznej 19 475 dokumentów. Zdigitalizowane materiały zostały zamieszczone i udostępnione na platformie dLibra pod adresem http://dlibra.ujk.edu.pl/dlibra/collectiondescription?dirids=14

Zadanie realizowane w latach 2016-2017. Zadanie finansowane w ramach umowy 516/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Więcej o zadaniu: http://www.buk.ujk.edu.pl/projekty/zegadlowicz/

Logo MNiSW

data utworzenia: 19-01-2018
Na skróty
Kontakt

Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach
ul. Świętokrzyska 21e, Kielce 25-406

tel. 41 349 7180 (wypożyczalnia)
tel. 41 349 7164 (Ip wolny dostęp: książki)
tel. 41 349 7172 (IIp wolny dostęp: czasopisma)
tel. 41 349 7155 (sekretariat)
fax +48 41 349 7158