Klasztorne Księgi w Bibliotece Uniwersyteckiej

Biblioteka Uniwersytecka UJK zaprasza do korzystania z kolekcji Gabinetu Świętokrzyskiego. Zbiór liczy blisko 1 500 egz. dotyczących Biblioteki Klasztoru Benedyktynów na Świętym Krzyżu. Gabinet Świętokrzyski znajduje się na I piętrze.

Zasób cyfrowy utworzony w drodze skanowania zachowanych zbiorów zaliczanych do zabytkowej kolekcji Biblioteki Klasztoru Benedyktynów na Świętym Krzyżu udostępniony jest na platformie dLibra pod adresem http://dlibra.ujk.edu.pl/dlibra/collectiondescription?dirids=15

Zadanie realizowane w latach 2016-2017. Zadanie finansowane w ramach umowy 516/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Więcej o zadaniu: http://www.buk.ujk.edu.pl/projekty/biblioteka-klasztoru/

Logo MNiSW

data utworzenia: 19-01-2018
Na skróty
Kontakt

Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach
ul. Świętokrzyska 21e, Kielce 25-406

tel. 41 349 7180 (wypożyczalnia)
tel. 41 349 7164 (Ip wolny dostęp: książki)
tel. 41 349 7172 (IIp wolny dostęp: czasopisma)
tel. 41 349 7155 (sekretariat)
fax +48 41 349 7158