Czas obecny

Biblioteka Uniwersytecka jest miejscem, w którym z jednej strony jest przechowywany i udostępniany dorobek kulturowy przeszłości, z drugiej, jest współtworzona kultura współczesna. Biblioteka stanowi centrum edukacji, informacji i kultury, w którym dbałość o dziedzictwo kultury polskiej oraz europejskiej łączy się z wykorzystaniem najnowocześniejszych form realizacji przekazu wiedzy i informacji. Biblioteka oferuje:

 • komfortowe warunki pracy umysłowej i przyjazną atmosferę w nowoczesnym, funkcjonalnym gmachu;
 • szeroki dostęp do ponad 500 tys. książek i czasopism w wersji drukowanej, w tym:
  • wolny dostęp do ponad 45 tys. książek;
  • wolny dostęp do ok. 1 700 tytułów czasopism naukowych i popularnonaukowych polskich i zagranicznych;
 • 351 miejsc do pracy dla Czytelników (w tym 318 w gmachu głównym);
 • krótki czas oczekiwania na zamówioną książkę z magazynu;
 • udogodnienia w wypożyczaniu (samowypożyczanie) i zwrocie książek (całodobowa wrzutnia);
 • dostęp do mikrofilmów i multimediów;
 • dostęp do światowych zasobów informacji;
 • dostęp do źródeł elektronicznych, komputerowych baz danych, czasopism elektronicznych;
 • przewodowy i bezprzewodowy dostęp do Internetu na każdym z komputerów dostępnych dla Czytelnika;
 • wysokiej klasy sprzęt komputerowy ułatwiający zdobywanie, przechowywanie i odtwarzanie informacji osobom niepełnosprawnym;
 • miłą, profesjonalną obsługę przez wykwalifikowany personel udzielający zarówno praktycznych, jak i fachowych informacji.

Stan zbiorów na dzień 31.12.2016 r. wynosił:

 • 491 802 vol. wydawnictw zwartych,
 • 69 646 roczników wydawnictw ciągłych, polskich i zagranicznych,
 • 10 889 jednostek inwentarzowych zbiorów specjalnych.

Ilość tytułów prenumerowanych czasopism w postaci papierowej w roku 2016 wynosiła 783 tytuły, w tym:

 • 538 tyt. czasopism polskich,
 • 34 tyt. czas. zagranicznych.

Biblioteka ma zarejestrowanych 180 bibliotek z którymi współpracuje w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych.

Stan liczbowy sprzętu teleinformatycznego będącego w użytkowaniu Biblioteki: 137 zestawów komputerowych, w tym:

 • 59 stanowisk pracowniczych,
 • 21 stanowisk do obsługi czytelników,
 • 52 stanowiska dostępne dla czytelników,
 • 5 specjalistycznych stanowisk komputerowych dla osób niepełnosprawnych.

Biblioteka posiada 5 specjalistycznych stanowisk komputerowych przeznaczonych dla czytelników niepełnosprawnych - jedno znajduje się w Czytelni Pedagogicznej, cztery w specjalistycznej pracowni dla osób z niepełnosprawnościami w gmachu głównym Biblioteki. Dla użytkowników dostępne jest oprogramowanie powiększające, udźwiękawiające, ubrajlawiąjące, OCR oraz sprzęt wspomagający tj.: linijka brajlowska, drukarka brajlowska, skaner, lupy elektroniczne, powiększalniki ekranowe, kopiarka A3, urządzenie lektorskie, klawiatury i myszy dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Na skróty
Kontakt

Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach
ul. Świętokrzyska 21e, Kielce 25-406

tel. 41 349 7180 (wypożyczalnia)
tel. 41 349 7164 (Ip wolny dostęp: książki)
tel. 41 349 7172 (IIp wolny dostęp: czasopisma)
tel. 41 349 7166 (Wyp. Międzybiblioteczna)
tel. 41 349 7155 (sekretariat)
fax +48 41 349 7158