Biblioteka bez barier

Usługi dla Czytelników niepełnosprawnych

Z myślą o Czytelnikach niewidomych i niedowidzących, Biblioteka oferuje:

 • dostęp do stanowisk wspomagających wyposażonych w sprzęt komputerowy ułatwiający zdobywanie i odtwarzanie informacji osobom z dysfunkcją wzroku lub z niepełnosprawnością ruchową
 • usługę skanowania tekstu do postaci pliku tekstowego lub wydruku w brajlu
 • dostęp do Akademickiej Biblioteki Cyfrowej – biblioteki cyfrowej dla studentów z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi korzystanie z tradycyjnych materiałów w zwykłym druku.
 • przestrzeń udźwiękowioną.

Informacje na temat technologii informatycznych, wspierających Czytelników niepełnosprawnych, dostępnych w Bibliotece można uzyskać poprzez:

Przewodnik po usługach

Jak zostać czytelnikiem Biblioteki i kto to jest dysponent?

Aby zostać czytelnikiem Biblioteki należy się do niej zapisać. Chcąc skorzystać z udogodnień przysługującym osobom niepełnosprawnym należy przy zapisie okazać się dokumentem stwierdzającym stopień niepełnosprawności. Dodatkowo Biblioteka wychodząc naprzeciw daje Ci możliwość wyznaczenia dysponenta.

A kim jest dysponent?
Jako nasz Czytelnik masz możliwość wskazania dowolnej osoby (kolegi, koleżanki), która przez dany rok akademicki będzie mogła w Twoim imieniu korzystać z Biblioteki.

Akademicka Biblioteka Cyfrowa

Biblioteka Uniwersytecka, wraz z największymi bibliotekami w Polsce, uczestniczy w projekcie Akademickiej Biblioteki Cyfrowej. Jest to biblioteka cyfrowa dla studentów, którzy posiadają orzeczony umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku albo innych niepełnosprawności uniemożliwiających korzystanie z tradycyjnych materiałów w zwykłym druku.
Korzystanie z ABC jest możliwe po wcześniejszym zarejestrowaniu w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych UJK.

Akademicka Biblioteka Cyfrowa dostępna jest pod adresem: www.abc.uw.edu.pl

Przeglądać katalogi ABC może każdy, natomiast pobierać tylko zarejestrowani użytkownicy. Czytelnik rejestruje się w systemie samodzielnie, akceptując regulamin i wypełniając formularz rejestracyjny. Aktywacji konta dokonuje administrator profilu.

Usługa skanowania tekstu do postaci pliku tekstowego lub wydruku w brajlu

Zamówienie na usługę możesz złożyć osobiście lub za pomocą dysponenta.
Opracowaniu podlegają materiały w czarnym druku poprawnie rozpoznawane przez oprogramowanie OCR.
Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od objętości danej pozycji i ilości zamówień aktualnie realizowanych.

Jaki sprzęt specjalistyczny jest dla Ciebie dostępny?

Na pierwszym piętrze Biblioteki usytuowana jest pracownia dla osób z niepełnosprawnością wzrokową lub ruchową. W pracowni znajdują się stanowiska komputerowe wyposażone w oprogramowanie udźwiękawiające i powiększające. Dostępna jest również linijka brajlowska, drukarka brajlowska, urządzenie do czytania pisma (Autolektor), stacjonarne powiększalniki ekranowe, lupy elektroniczne oraz klawiatury i myszy dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Stanowisko wspomagające znajduje się również w Oddziale Czytelni Pedagogicznej (budynek Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego, ul. Krakowska 11).

Stanowiska wspomagające

Ze sprzętu specjalistycznego mogą korzystać osoby z dysfunkcją wzroku lub niepełnosprawnością ruchową, posiadające kartę biblioteczną.

Wyposażenie stanowisk wspomagających :

 1. Pracownia Biblioteki (ul. Świętokrzyska 21e, I piętro)
  • Trzy stanowiska komputerowe dla osób z dysfunkcją wzroku:
   • program udźwiękawiająco-powiększający (Jaws/Magic, NVDA/SuperNova);
   • skaner współpracujący z oprogramowaniem OCR (rozpoznawanie tekstu);
   • klawiatura powiększona;
   • jedno stanowisko wyposażono w linijkę i drukarkę brajlowską;
  • Stanowisko komputerowe dla osób z niepełnosprawnością ruchową:
   • mysz SmartNav - mysz sterowana za pomocą ruchów głowy;
   • mysz piłka (trackball);
   • klawiatura Bigkeys LX - klawiatura z powiększonymi klawiszami (ramka ograniczająca);
   • klawiatura Intelikeys wraz z nakładką ograniczającą.
  • Urządzenia dla osób z dysfunkcją wzroku:
   • Autolektor - urządzenie czytające tekst drukowany w języku polskim i angielskim;
   • powiększalnik ekranowy stacjonarny (powiększenie do 30 razy, zmiana kontrastu, ruchomy stolik);
   • przenośne lupy elektroniczne (zamrażanie obrazu, zmiana kontrastu);
   • kopiarka cyfrowa A3.
 2. Oddział Czytelni Pedagogicznej (budynek Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego, ul. Krakowska 11)
  • Stanowisko komputerowe dla osób z dysfunkcją wzroku lub niepełnosprawnością ruchową:
   • program udźwiękawiająco-powiększający;
   • skaner współpracujący z oprogramowaniem OCR;
   • klawiatura powiększona;
   • klawiatura Bigkeys LX - klawiatura z powiększonymi klawiszami (ramka ograniczająca);
   • linijka brajlowska;
   • drukarka brajlowska.
  • Urządzenia dla osób z dysfunkcją wzroku:
   • powiększalnik ekranowy stacjonarny;
   • przenośna lupa elektroniczna;
   • kopiarka cyfrowa A3.

System udźwiękowienia przestrzeni w Bibliotece

Przydatne linki

Informacja dla osób niepełnosprawnych UJK

Pełnomocnik ds. Niepełnosprawnych Studentów UJK: dr Mirosław Rutkowski
e-mail: studenci.niepelnosprawni@ujk.edu.pl
Materiały IDOL IT Training Programme (program szkoleniowy w zakresie obsługi komputera stworzony na potrzeby osób niewidomych i niedowidzących, umożliwiający zdobycie umiejętności w dziedzinie technologii wspomagających i informatycznych: IDOL IT Training Programme - pozostałe materiały kursu
Zobaczyć morze - rejsy dla niewidomcyh Zawiszą Czarnym

Na skróty
Kontakt

Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach
ul. Świętokrzyska 21e, Kielce 25-406

tel. 41 349 7180 (wypożyczalnia)
tel. 41 349 7164 (Ip wolny dostęp: książki)
tel. 41 349 7172 (IIp wolny dostęp: czasopisma)
tel. 41 349 7166 (Wyp. Międzybiblioteczna)
tel. 41 349 7155 (sekretariat)
fax +48 41 349 7158